Wien

Všeobecné informácie
 • Podlažie: 3
 • Veľkosť: 48 m²
 • Výška: 3.50 m
Sedadlá/kapacita
Osoby v radoch 32
Osoby v parlamentnom usporiadaní 24
Osoby v usporiadaní tvaru U 22
Osoby, banket 20
Osoby, blok 20
Osobitosti
 • Smartboard
Vybavenie/technika
 • Klimatizácia
 • Denné svetlo
 • Možnosť zatemnenia
 • Veľkoplošná obrazovka
 • Nástenná tabuľa
 • Stropný projektor
 • Plátno (pevne nainštalované/elektrické)

Nielen lepší. Iní.

Navštívte nás na