Praha

Všeobecné informácie
  • Podlažie: 3
  • Veľkosť: 65 m²
  • Výška: 3.50 m
Sedadlá/kapacita
Osoby v radoch 52
Osoby v parlamentnom usporiadaní 40
Osoby v usporiadaní tvaru U 24
Osoby, banket 28
Osoby, blok 28
Vybavenie/technika
  • Klimatizácia
  • Denné svetlo
  • Možnosť zatemnenia
  • Plátno (pevne nainštalované/elektrické)
  • Audiosystém
  • Stropný projektor
  • Nástenná tabuľa

Nielen lepší. Iní.

Navštívte nás na