Antwerpen

Všeobecné informácie
  • Podlažie: 3
  • Veľkosť: 105 m²
  • Výška: 3.50 m
Sedadlá/kapacita
Osoby v radoch 105
Osoby v parlamentnom usporiadaní 70
Osoby v usporiadaní tvaru U 34
Osoby, banket 44
Osoby, blok 44
Vybavenie/technika
  • Klimatizácia
  • Denné svetlo
  • Možnosť zatemnenia
  • Audiosystém
  • Stropný projektor
  • Plátno (pevne nainštalované/elektrické)
  • Nástenná tabuľa

Nielen lepší. Iní.

Navštívte nás na